Warunki anulowania

W przypadku anulowania rezerwacji przez gościa lub nieskorzystania z
usług oferowanych przez pensjonat, gość zostanie obciążony zamówionymi i
zarezerwowanymi usługami umownymi, które nie zostały zaakceptowane przez
gościa, ale są oferowane przez pensjonat, według  stawek ponoszonych
przez pensjonat:

Anulowanie między 30. a 15. dniem przed rozpoczęciem świadczenia
odpowiednich usług: Zostanie naliczona opłata w wysokości 30%
zamówionych/zarezerwowanych usług.

Anulowanie między 14. a 8. dniem przed rozpoczęciem świadczenia usług:
Zostanie naliczona opłata w wysokości 60% zamówionych/zarezerwowanych usług.

Anulowanie między 7. a 3. dniem przed rozpoczęciem świadczenia
odpowiednich usług: Zostanie naliczona opłata w wysokości 80%
zamówionych/zarezerwowanych usług.

Anulowanie rezerwacji w ciągu 48 godzin przed rozpoczęciem świadczenia
usług: Zostanie pobrana opłata w wysokości 100%
zamówionych/zarezerwowanych usług.

Wyżej wymienione opłaty za anulowanie rezerwacji obowiązują również w
przypadku częściowego anulowania zamówionych/zarezerwowanych usług przez
gościa, przy czym wyżej wymienione stawki  odnoszą się do tej części
usług, która została anulowana lub jeśli gość nie skorzysta z
zamówionych/zarezerwowanych usług bez wyraźnego anulowania.

Zaliczka nie zostaje zwracana.